Weboldal készítés, internetes alkalmazások fejlesztése

Ha Joomshaper sablont használ valaki weboldalán, akkor előfordulhat, hogy egy menüpont szerkesztésénél az edmin felületen hibaüzenettel találkozik. A hibaüzenet ez:

Cannot Use Object Of Type StdClass 

A következőt kell tenni:

A joomla fájlok között keresd meg a /plugins/system/helix3/helix3.php fájlt

Ezt kell szerkeszteni egy kicsit:

 

A 25. sor környékén van ez a rész:

$doc = JFactory::getDocument();
$plg_path = JURI::root(true).'/plugins/system/helix3';
JForm::addFormPath(JPATH_PLUGINS.'/system/helix3/params');


Ez után kell beszúrni ezt a kódrészletet:

if (is_object($data)) {
$data = (array)$data;
}


Mentsd el a fájlt, írd felül a szerveren és már kész is!

$tomb = array();

//tegyük egy tömbbe az adatbázisból lekérdezett adatokat

//adatbázis lekérdezés...
while {
	$tomb[] = array(
	'adat1'=> $lekerdezes['adat1'],
	'adat2'=> $lekerdezes['adat2'],
	'adat3'=> $lekerdezes['adat3'],
	'adat4'=> $lekerdezes['adat4']
	);	
}

//Azt a tömb elemet kell meghatározni, amely szerint rendezni akarjuk a tömböt, itt az adat3 lesz a rendezési elv
$rendezes = array_column($tomb, 'adat3');

//Tömb új sorrendbe állítása
array_multisort($rendezes, SORT_ASC, $tomb);

//És most listázzuk ki a sorba rakott tömb tartalmát
for($i=0;$i<$rekordok_szama;$i++)
{
	$tomb[$i]['adat1']
	$tomb[$i]['adat2']
	$tomb[$i]['adat3']
	$tomb[$i]['adat4'] 
}

A Tinymce 5 html editor letölthető itt:

http://download.tiny.cloud/tinymce/community/tinymce_5.0.3.zip

A magyar nyelvi fájl letölthető itt:

https://www.tiny.cloud/get-tiny/language-packages/

Telepítés:

A letöltött editor fájlokat tömörítsd ki, majd másold fel a weboldalad gyökerébe, pl. tinymce mappába (almappa már ne legyen).

A weboldalad <head></head> szekciójába tedd be az editor működéséhez szükséges fájl elérési útját. Ha a fenti fájlt töltötted le, akkor valahogy így néz ki ez a sor:

<script src='tinymce/js/tinymce/tinymce.min.js'></script>

Ezután ugyanebbe a részbe kell tenni az editor konfigurációját meghatározó bejegyzéseket, mint az eszköztár, a mérete, kép feltöltéshez szükséges adatok...

<script>
 tinymce.init({
  selector: '#textarea_teljes', //a form textarea ezt az id-t kell, hogy kapja
		language: 'hu_HU', //alapértelmezett nyelv
		
    //kép feltöltésekor a teljes elérési útvonalat rögzíti (abszolut url). Ennek akkor van jelentősége, ha emailben kell kiküldeni egy képet tartalmazó szöveget
    relative_urls : false, 
		remove_script_host : false,
		convert_urls : true,
    
		images_upload_url: 'postAcceptor.php', //a kép kezelését végző fájl
		images_upload_base_path: '/kepek', //a képeket tartalmazó mappa a gyökérhez képesti útvonal
		images_upload_credentials: true,
  
		plugins: 'image code anchor link fullscreen insertdatetime media wordcount visualchars',
  toolbar: 'undo redo | styleselect | bold italic | image code anchor link alignleft aligncenter alignright forecolor backcolor fullscreen insertdatetime media wordcount visualchars',
		
		width: 700,
		height: 500,
  menubar: 'file edit insert view format table tools help',
		//Itt pedig a kép feltöltését kezelő kódsorok vannak:
		images_upload_handler: function (blobInfo, success, failure) {
		var xhr, formData;
		xhr = new XMLHttpRequest();
		xhr.withCredentials = false;
		xhr.open('POST', 'postAcceptor.php');
		xhr.onload = function() {
			var json;

			if (xhr.status != 200) {
			failure('HTTP Error: ' + xhr.status);
			return;
			}
			json = JSON.parse(xhr.responseText);

			if (!json || typeof json.location != 'string') {
			failure('Invalid JSON: ' + xhr.responseText);
			return;
			}
			success(json.location);
		};
		formData = new FormData();
		//A következő sorban a fileName(blobInfo) helyett blobInfo.filename()
		formData.append('file', blobInfo.blob(), fileName(blobInfo));
		xhr.send(formData);
		}
 });
 </script>

Nyelv telepítése:

A fent letöltött nyelvi fájlt tömörítsd ki, és másold a tinymce\js\tinymce\langs\ mappába. A fájl neve hu_HU.js lesz.

És akkor jöjjön a form:

<form method="post">
<textarea id="textarea_teljes" name="uj_leiras"> </textarea> //az id értéke ugyanaz, amit fent megadtunk az editor configjában
<input type="submit" value="Mehet" />
</form>

A képek feltöltéséhez kell egy feltöltést kezelő külső fájl, aminek a nevét ugyancsak meghatároztuk már fent, az a fájl a postAcceptor.php. A fájl tartalma pedig:

/*A kép feltöltés csak az itt meghatározott domainekre engedélyezett*/
 $accepted_origins = array("http://localhost", "http://192.168.1.1", "http://example.com");

 /*A feltöltendő képekk mappája a gyökérhez képest*/
 $imageFolder = "kepek/";

 reset ($_FILES);
 $temp = current($_FILES);
 if (is_uploaded_file($temp['tmp_name'])){
  if (isset($_SERVER['HTTP_ORIGIN'])) {
   // a fenti domainek érvényesek csak, ha nincs megadva a működési hely fent, akkor nem engedélyezi a feltöltést
   if (in_array($_SERVER['HTTP_ORIGIN'], $accepted_origins)) {
    header('Access-Control-Allow-Origin: ' . $_SERVER['HTTP_ORIGIN']);
   } else {
    header("HTTP/1.1 403 Origin Denied");
    return;
   }
  }

  // bemeneti fájlnév struktúrájának ellenőrzése
  if (preg_match("/([^\w\s\d\-_~,;:\[\]\(\).])|([\.]{2,})/", $temp['name'])) {
    header("HTTP/1.1 400 Invalid file name.");
    return;
  }

  // A kiterjesztés ellenőrzése (tuti kép legyen)
  if (!in_array(strtolower(pathinfo($temp['name'], PATHINFO_EXTENSION)), array("gif", "jpg", "png"))) {
    header("HTTP/1.1 400 Invalid extension.");
    return;
  }

  // A célmappa, és a fájl eredeti nevének változóba tétele
  $filetowrite = $imageFolder . $temp['name'];
  move_uploaded_file($temp['tmp_name'], $filetowrite);

  
  echo json_encode(array('location' => $filetowrite));
 } else {
  // Szerver hiba eseteén a válasz
  header("HTTP/1.1 500 Server Error");
 }

Hogy lehet megjeleníteni karakterkódot weboldalon

A karakterkódok & jelből és további karakterekből állnak ;-vel lezárva. Pl. a < jelnek ez a karakter kódja: &lt;

Viszont ha leírod a &lt; jelet, rögtön a < fog megjelenni a böngészőben.
Ezért szét kell bontani ezt a karakterkódot, és a & jel helyett is egy karakterkódot kell alkalmazni.
A & jel karakterkódja: & a m p ; (természetesen szóközök nélkül)
Tehát a < karakterkódot így kell leírni, hogy valóban kódként jelenjen meg: & a m p ; l t ; (természetesen szóközök nélkül)

preg_match() - Karakter keresése stringben

a preg_match függvénynél a keresett karaktereket slash, vagy [] közé kell tenni. A mögötte lévő i karakter azt jelzi, hogy nem érzékeny a keresés a kis/nagy betűkre.

$valtozo_neve = 'torolt elem';
if(preg_match('[torolt]i', $valtozo_neve))

substr() - sztring darabolás, a függvény egy szöveg részletét adja vissza.

A függvénynek meg kell adni, hogy mi az alap sztring, annak hányadik elemétől vagyunk rá kíváncsiak, és opcionálisan megadhatjuk a kívánt karaktersorozat hosszát is.

$rest = substr('abcdef', 1, 3); // eredmény: bcd
$rest = substr('abcdef', 0, 4); // eredmény: abcd
$rest = substr("abcdef", 0, -1); // eredmény: "abcde"
$rest = substr("abcdef", 2, -1); // eredmény: "cde"
$rest = substr("abcdef", 4, -4); // eredmény: false
$rest = substr("abcdef", -3, -1); // eredmény: "de"

A strip_tags() függvény eltávolítja a html cimkéket, a második részben írt kivételekkel

Itt a kérdés az, hogy engedjük-e az űrlapot kitöltő felhasználónak, hogy html kódokat alkalmazzon, vagy nem.
A függvény: strip_tags($valtozo, '<b>,</b>')
Ebből: <div style="width:150px"><b>Mókuska</b></div>
Ez lesz: <b>Mókuska</b>

A htmlentities() függvény a minden olyan karaktert átalakít, melynek létezik karakterkódja.

Az ENT_QUOTES paraméter azt jelenti, hogy az idézőjelet, és az aposztrofot is átalakítja
A függvény: htmlentities($valtozo, ENT_QUOTES);
Ebből: <idézőjel:" & aposztrof:'>
Ez lesz: &lt;id&eacute;zőjel:&quot; &amp; aposztrof:&#039;&gt;

A htmlspecialchars() függvény a ", ', &, < és > karaktereket kódolja át karakterkódokra.

Az ENT_QUOTES paraméter azt jelenti, hogy az idézőjelet, és az aposztrofot is átalakítja.
 A függvény: htmlspecialchars($valtozo, ENT_QUOTES);
Ebből: <idézőjel:" & aposztrof:'>
Ez lesz: &lt;idézőjel:&quot; &amp; aposztrof:&#039;&gt;

A mysqli_real_escape_string() függvény az SQL injekció nevű támadás ellen próbál védelmet adni.

Backslash-t tesz az olyan karakterek elé, meyek megváltoztatnák az eredeti programsor értelmét. Az adatbázisba írás előtt is szükséges ezt a függvényt alkalmazni, mert pl '-jelet (aposztrof) nem igazán lehet adatbázisba írni.
A függvény: mysqli_real_escape_string($mysql,$valtozo); A $mysql itt az adatbázis kapcsolódás változója.
Ebből: <idézőjel:" & aposztrof:'>
Ez lesz: <idézőjel:\" & aposztrof:\'>

Weboldal URL:

Ha egy oldal több címen is elérhető, akkor meg kell adni, hogy a google melyik címet tekintse fő (gyűjtő) oldalnak. Pl. a fromme.hu elérhető ezen a két címen:

https://www.fromme.hu/index.php

és

https://www.fromme.hu/

Mivel mindkét címen ugyanaz a tartalom érhető el, a google számára ez tartalom duplikálást jelent, és az kerülendő. Adjuk meg a head részben, hogy mi melyik címet tekintjük gyűjtő címnek:

<link rel="canonical" href="https://www.fromme.hu/"/>

Másik, gyorsabb megoldás, ha a .htaccess fájlban létrehozunk egy 301-es átirányítást, amely átlövi az oldalt az index.php-ról, az index.php nélküli url-re

Ezt a tartalmat szúrd be a .htaccess fájlba:

#index.php-s verzióról átirányítás az index.php nélkülire, hogy ne legyen tartalom duplázás a googlenál
#ez a gyorsabb megoldás, de jó az is, ha a head részben megadjuk a canonical url-t: 
#az első sorban azért kell pontosan megadni az url-t, mert ha tartalomkezelő oldalról van szó, akkor az alkönyvtárban lévő admin rendszert nem fogja elindítani
RewriteCond https://www.oldalad-pontos-cime.hu/index\.php? [NC]
RewriteRule ^(.*/)?index\.php?$ /$1 [R=301,L]

robot.txt:

A robot.txt fájlban meg kell adni az oldaltérkép fájl nevét, elérési útját.
Sitemap generálható pl. itt: https://www.xml-sitemaps.com/
Sitemap: https://www.oldalad-pontos-cime.hu/sitemap.xml

H(1,2,3,4) tagek

Adatbázis lekérdezés ciklusába beszúrt dinamikus változónév
$szamlalo=0;
//adatbázis lekérdezés...
{
	$szamlalo++;
	${'telefon_'.$szamlalo} = $lekerdezes['adat'];
}
echo $telefon_1;
echo $telefon_2;
echo $telefon_3;
echo $telefon_4;
echo ...amennyi lekérdezési eredmény van

A ckeditor html szerkesztő letöltése:

https://ckeditor.com/ckeditor-4/download/ (Ki kell választani, hogy melyik verzió kell.)

A ckeditor beüzemelése:

Ezután a letöltött fájlt ki kell csomagolni és a ckeditor mappát (nincs további ckeditor mappa, csak az editor fájlszerkezete) el kell helyezni a szerveren, a head szekcióban pedig meg kell adni a ckeditor elérési útját:

script src="/ckeditor/ckeditor.js"

ha ez is megvan, akkor már csak a html editort tartalmazó form-ot kell létrehozni az alábbi módon:

textarea id="editor1" rows="20" name="mod_modul_leiras"
script alatta:CKEDITOR.replace( 'editor1' );

Karakterek átalakításának megakadályozása

Annak érdekében, hogy a magyar karaktereket ne alakítsa át speciális karakterekké, a ckeditor gyökerében található config.js fájlt kell módosítani. Az alábbi tartalom csak a kódolás megelőzésére szolgál:

CKEDITOR.editorConfig = function( config ) {
	CKEDITOR.config.basicEntities = false;
	CKEDITOR.config.entities = false;
	CKEDITOR.config.entities_greek = false;
	CKEDITOR.config.entities_latin = false;
	CKEDITOR.config.htmlEncodeOutput = false;
	CKEDITOR.config.entities_processNumerical = false;
};

ckeditor hibaüzenet spec. tartalom mentése esetén:

AmikorChrome böngészőben ckeditort használva elküldünk egy űrlapot (a ckeditorba beszúrtunk egy iframe-et, pl youtube filmet), akkor a chrome hibaüzenettel elérhetetlenné teszi az oldalt. A hibaüzenet: ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR

Erre az a megoldás, hogy arra az oldalra letiltjuk az XSS védelmet az alábbi módon:

Header('X-XSS-Protection: 0');

Az ezzel foglalkozó oldalak kiemelik, hogy az Xss védelem egy fontos biztonsági megoldás, nem szabad a teljes weboldal szerkezetnél élni ezzel a lehetőséggel!

Weboldal lassan jelenik meg

Csak akkor jelenik meg az oldal, ha szerver oldalon a teljes weboldal előállításra került

Előállhat olyan helyzet, amikor egy sok lekérdezést végrehajtó oldal csak nagyon lassan jelenik meg. Ennek oka a szerver beállítása, ugyanis a szerver csak akkor küldi vissza a böngésző felé a teljesített kérést, amikor azzal teljesen elkészült.

A felhasználó csak vár és vár, miközben a szerver a háttérben ezerrel dolgozik. A felhasználó "jobban érezné magát", ha az oldal rögtön elkezdene megjelenni, és elemenként, soronként állna össze.

A szerver beállításokra sok esetben nincs hatásunk, viszont néhány szerver beállítás módosítható .htaccess segítségével. Ennél a helyzetnél segíthet rajtunk a szerver tömörítés (gzip) letiltása.

Helyezzük el az alábbi sort a .htacces fájlunkba, a RewriteEngine On után:

RewriteRule ^(.*)$ $1 [NS,E=no-gzip:1]

Amennyiben nem az egész domainre akarjuk érvényesíteni ezt a változtatást, akkor meg kell határoznunk, hogy melyik alkönyvtárra vonatkozzon a szabály:

A fenti sor ekkor két soros lesz:

RewriteCond %{REQUEST_URI} "/almappa_neve/"
RewriteRule ^(.*)$ $1 [NS,E=no-gzip:1]

A .htaccess szerverre másolásával az eredmény azonnal érzékelhető.

Weboldalon működő kereső akkor működik jól, ha a beírt kifejezés egészére és a kifejezés minden egyes szavára is keres. A felhasználó által beírt kifejezést így darabolnunk kell.

A darabolást egy előre meghatározott karakter mentén kell megoldani:

Kereső kifejezés: "szőkítő sampon"

Keresni kell tehát a "szőkítő sampon"-ra, a "szőkítő"-re és a "sampon"-ra is.

Joomla 3.7 felett frissítéskor, vagy teljes újra építéskor elveszett egy csomó menüpont.

A Komponensek menüpont többek között nem tartalmazta a kapcsolatokat, mely hiányában nehézkes a kapcsolat menüpont felépítése, a kapcsolatfelvételi űrlap beállítása.

Az adatbázisban van a hiba, két paramétert kell változtatni:

Joomla admin menüből eltűnt a kapcsolatok menüpont

 Az adatbázis #_menu táblájában kell megkeresni a fenti képen pirossal jelzett sorokat, és módosítani a kékkel jelzett értékről a pirossal jelzett érzékre, tehát:

menutype: "menu" -> "main"

Published: "0" -> "1"

Ennyi...

1. oldal / 2

Szolgáltatások

Weboldal készítés - Szombathely

Internetes alkalmazások fejlesztése

Keresőoptimalizálás - SEO

Domain, tárhely

frommeweb

Adatkezelési tájékoztató

Weboldal készítés kapcsolat

info@fromme.hu

36703346491

alpoktrans.hu - atriumhaz-szombathely.hu - novadom.hu - caffewest.com - cery.hu - betonlab.hu - kapuvaribringaut.hu - cargoprofil.hu - perfektfehernemu.hu - csehimindszenti-iskola.hu - designtheworld.hu - egyetemi-menza.hu - foldmeres-dunantul.hu